برچسب گذاشته شده با : "تقي زاده رئيس امداد لارستان"

كميته امداد لارستان از ابتداي سال تاكنون ۱/۵ ميليارد تومان به مددجويانش كمك كرده است

كميته امداد لارستان از ابتداي سال تاكنون ۱/۵ ميليارد تومان به مددجويانش كمك كرده است روابط عمومي كميته امداد لارستان: اشتغال و داشتن حرفه وشغل مناسب از جمله مسائلی است که برای انسان اهمیت زیادی دارد. شغل و حرفه در رابطه با جوانان از اهمیت دو چندان برخوردار است. شغل…

طراحی و توسعه توسط رضوان