برچسب گذاشته شده با : "ثبت جهاني بازار قيصريه لار"

طرحِ ثبتِ جهاني بازار قيصريه دارد خاك مي خورد!/ فرماندار قبل اصلا به ثبت قيصريه اعتقادي نداشت/ خدمت فقط به آسفالت كردن خيابان ها نيست!

باور بفرماييد خدمت كردن فقط به آسفال كردن خيابان ها نيست و بايد بتوانيم از ميراث غني تاريخي و فرهنگي خود نيز كه اتفاقا مي توانند باعث رونق اقتصادي، جذب توريسم و توسعه بيشتر شهرستان شوند حمايت كنيم.

طراحی و توسعه توسط رضوان