برچسب گذاشته شده با : "جاده زاهدمحمود لارستان"

۲۲ كيلومتر از جاده «زاهد محمود» با حضور معاون وزير و باهزينه ۱۰ ميليارد تومان افتتاح شد

با حضور معاون راه روستایی وزارت راه و شهرسازی، فرماندار ،نماینده مردم و مدیر کل راه لارستان، راه روستایی زاهد محمود لارستان به طول ۲۲ کیلومتر افتتاح شد.

طراحی و توسعه توسط رضوان