برچسب گذاشته شده با : "جاده هاي هرمزگان"

لارستان يك قدم به راهن آهن نزديك تر مي شود+ گزارش تصويري

مسئولان لارستان و هرمزگان براي توسعه راه هاي مشترك اين دو منطقه همچنين راه يابي نزديك تر لارستان به راه آهن كشور يكشنبه ۲۸ شهريورماه امسال با حضور در محل اجراي پروژه هاي مذكور به توافق رسيدند.

طراحی و توسعه توسط رضوان