برچسب گذاشته شده با : "جامعه مدني"

جامعه مدنی، ضد جامعه اسلامی…

جامعه مدنی، ضد جامعه اسلامی… محمد عباسيان: جامعه مدنی به مجموعه نهاد ها، اشخاص اصلی و حکمی، شخصیت های ملی، روحانیون متنفذ و روشنفکران فعالی اتلاق می گردد که خارج از تشکیلات دولت، در راستای تحقق اهداف مردم، خدمت به مردم و دفاع از حقوق مردم عمل نمایند. بعضی ها…

طراحی و توسعه توسط رضوان