برچسب گذاشته شده با : "جاودانگي"

اقتصاد پسامرگ!

اقتصاد، طول و عرض زمان، آخرت اقتصاد پسامرگ سيدعباس توكلي: بهشت توصیف شده ی مومنین، از نظر اقتصادی چه شرایطی دارد؟ اقتصاد را معمولا علم تخصیص منابع محدود تعریف کرده اند. کلیدی ترین عاملی که باعث به وجود آمدن اقتصاد شده، محدودیت منابع است که گاهی، برای تاکید بر اثرات…

طراحی و توسعه توسط رضوان