برچسب گذاشته شده با : "جايگاه سوخت شهرجديد لار"

مطلب شما/ شرايط كارگران جايگاه سوختِ شهرجديد بسيار سخت است!

شرايط كارگران جايگاه سوخت شهرجديد بسيار سخت است! تعدادي از كاربران «آفتاب» نامه اي را با امضاي محفوظ به اين سايت ارسال كرده اند و در آن به آنچه ناديده گرفتن حق و حقوق كارگران جايگاه سوخت شهرجديد توسط رئيس شركت نفت لارستان عنوان كرده اند معترض شده اند. در…

طراحی و توسعه توسط رضوان