برچسب گذاشته شده با : "جشن نامه رضوي شاعران لار"

«جشن نامه» رضويِ شاعرانِ آفتاب

همزمان با ميلاد باسعادت امام رضا (ع) تعدادي از شاعران آفتاب به همين مناسبت شعر سروده اند. خليل روئينا، ناظره بيغرض، مصطفي دهقاني و فيروزه خرم بخت از جمله اين شاعرانند.

طراحی و توسعه توسط رضوان