برچسب گذاشته شده با : "جلسه شوراي اداري"

مشي من همچنان اصولگرايي است/ تا ۶ خرداد ۹۵ نماينده مردم هستم

جمشيد جعفرپور همچنين با تاكيد بر اينكه تا پايان زمان نمايندگي خود پيگير مسائل و مشكلات مردم خواهد بود افزود: من تا پايان سال چهارم و تا ۶ خرداد ۹۵ نماينده مردم هستم و آينده را خدا مي داند چه اتفاقي مي افتد.

طراحی و توسعه توسط رضوان