برچسب گذاشته شده با : "حامدپور"

مافياي واردات پارچه «چادر سياه»!

مافياي واردات پارچه «چادر سياه»! خواهرم حجابت را…/ برادرم نگاهت را…/ حاج آقا جیبت را… حامدپور: می گویند که در زمان های نه چندان دور پیرمردی می زیست که در جوانی برای خودش پدرسوخته ای بود و از هر آنچه خلاف و غیر خلاف که لذتی در آن بود، انجام…

طراحی و توسعه توسط رضوان