برچسب گذاشته شده با : "حاميان دولت تدبير و اميد در لارستان"

در زمانه ناپاكي ها از «نجيب زاده» لارستان قاطعانه حمايت مي كنيم

همزمان با ايجاد برخي حواشي اطراف جلسه پيشين شوراي اداري استان فارس و هجمه زياد برخي رسانه ها و گروه ها به چند فرماندار حاضر در آن جلسه و ازجمله «علي اكبر نجيب زاده» فرماندار لارستان، حالا جمعي از اعتدال گرايان لارستان در حمايت از «نجيب زاده» بيانيه اي نوشته اند.

حاميانِ استان فارسِ «دولت تدبير و اميد» در لارستان گرد هم مي آيند

حاميانِ استان فارسِ «دولت تدبير و اميد» در لارستان گرد هم مي آيند رؤساي ستادهاي انتخاباتي دكتر حسن روحاني در شهرستان هاي استان فارس، ۱۴ آبانماه در لارستان گرد هم مي آيند. اين نفرات پس از انتخاب دكتر حسن روحاني به عنوان رئيس جمهور، شوراي هماهنگي تدبير و اميد فارس…

طراحی و توسعه توسط رضوان