برچسب گذاشته شده با : "حسين زارع"

قدرت طلبی مدرن

قدرت طلبی مدرن حسين زارع: در روزی از روز های خدا، در زمینی از زمین های خدا، عده ای دور هم گرد آمدندتا برای موفق شدن جامعه ای تلاش کنند. همه چیز داشت خوب پیش می رفت، اما ناگهان نیت عده ای عوض شد و رفتند تا سریال طولانی اشتباهات…

طراحی و توسعه توسط رضوان