برچسب گذاشته شده با : "حمله به مطهري در شيراز"

علي آقا! ايراد از ارزاني گوجه هاست!

به مناسبت گوجه پراكني به مطهري در شيراز علي آقا! ايراد از ارزاني گوجه هاست! حجت محبی پور/ صحبت نو:  امروز که گذشت هجدهم فروردین ماه مصادف با اولین ماهگرد گوجه پرانی به علی آقای مطهری در شهر گل و بلبل شیراز عزیز بود. خالق ماهگرد هر کس که بوده…

طراحی و توسعه توسط رضوان