برچسب گذاشته شده با : "خاطرات دكتر سعيد محموديان"

از تهديد شدن به مرگ در كويت تا معرفي «صدام» به عنوان جانوري سمي در يك كنفرانس علمي!

بخش دوم خاطرات خواندني پزشك لارستاني مقيم آمريكا از تهديد شدن به مرگ در كويت تا معرفي «صدام» به عنوان جانوري سمي در يك كنفرانس علمي! پيش از اين بخش اول خاطرات خواندني و درس آموز دكتر سعيد محموديان، پزشك لارستاني (اوزي) سالن آمريكا را خوانديد(اينجا). در اين پست مي…

خاطرات خواندني پزشك لارستاني مقيم آمريكا/ بخش اول

خاطرات خواندني پزشك لارستاني مقيم آمريكا/ بخش اول دكتر سعيد محموديان، لارستاني (اوزي) ساكن ويرجينياي آمريكا به تازگي بخش اول و تعدادي از خاطرات خواندني خود را براي مخاطبان سايت آفتاب لارستان ارسال كرده است. دكتر محموديان پيش از خاطرات شيرين و عبرت آموز خود در يادداشتي كوتاه و خصوصي…

طراحی و توسعه توسط رضوان