برچسب گذاشته شده با : "خاندان حاج سيد علي تاجر بيرمي در ايالت فارس"

عكس نوشت/ حكومت سابق لارستان بر جنوب كشور

نقطه قوت اين كتاب، گذشته از نگارش درخشان نويسندگان آن، توجه و تاكيد زياد بر اسناد و تصاويري است كه تاكنون به آنها كمتر پرداخته شده است. تصاويري كه خود به تنهايي روشن كننده خيلي از واقعيت هاي گذشته منطقه لارستان است.

طراحی و توسعه توسط رضوان