برچسب گذاشته شده با : "خبرنگاران لارستاني"

خبرنگاران با «تيتر نويسي» آشنا شدند

در دومين جلسه باشگاه خبرنگاران آفتاب خبرنگاران با «تيتر نويسي» آشنا شدند دومين جلسه «باشگاه خبرنگاران آفتاب» يكشنبه ۲۷ مهرماه در فرهنگسراي مرتضوي لار برگزار شد. در اين جلسه خبرنگاران حاضر با اصول «تيترنويسي» آشنا شدند. حميد منشي روزنامه نگار لاري و سردبير سايت آفتاب لارستان، مدرس اين مبحث بود.…

طراحی و توسعه توسط رضوان