برچسب گذاشته شده با : "خشايار شيباني"

طرحِ ثبتِ جهاني بازار قيصريه دارد خاك مي خورد!/ فرماندار قبل اصلا به ثبت قيصريه اعتقادي نداشت/ خدمت فقط به آسفالت كردن خيابان ها نيست!

باور بفرماييد خدمت كردن فقط به آسفال كردن خيابان ها نيست و بايد بتوانيم از ميراث غني تاريخي و فرهنگي خود نيز كه اتفاقا مي توانند باعث رونق اقتصادي، جذب توريسم و توسعه بيشتر شهرستان شوند حمايت كنيم.

آيا استاندار فارس صداي هنرمندان اين استان را مي شنود؟!

همين امر باعث شده تا اكثر هنرمندان اين استان طي چند روز گذشته به روش هاي مختلف اعتراض خود را به استاندار اين استان مطرح كنند و اين شيوه انتخاب متولي استاني فرهنگ و هنر را متناقض با رويكرد دولت تدبير و اميد و در راستاي منافع قوميتي و زادگاه برخي اشخاص بدانند.

طراحی و توسعه توسط رضوان