برچسب گذاشته شده با : "خليل روينا"

فریاد منم به حنجر لال شما/ غزل نبويِ «خليل روئينا»

فریاد منم به حنجر لال شما گویم به پرنده ها شما آزادید دربست تمام آسمان مال شما من آمده ام که شوق تزریق کنم با وحی به هر دو خسته ی بال شما ارث پدری هیچکس نیست زمین زندان نبود جای قفس نیست زمین باید که بپرسم از عقاب و…

طراحی و توسعه توسط رضوان