برچسب گذاشته شده با : "خواننده لاري پاپ"

حق موسيقي پاپ در لارستان پايمال شده است!

براي بيش از يك دهه است كه در لارستان كنسرت جدي پاپ برگزار نشده و خيلي ها از جمله ايمان دليلش را نوع سياستگذاري مسئولان اداره ارشاد لارستان در دو دولت پيش مي دانند. وي البته بسيار اميدوار است در دولت موسوم به تدبير و اميد و با رويكرد جديد اداره ارشاد لارستان، فضاي سنگيني كه عليه موسيقي پاي ايجاد شده تعديل شود و امثال او بتوانند با آسودگي بيشتري به هنر مورد علاقه خود بپردازند.

طراحی و توسعه توسط رضوان