برچسب گذاشته شده با : "خيال هاي من و تينا"

خيال هاي من و تينا/ احمد مبشري

خيال هاي من و تينا احمد مبشري: ۱) سلام تینا؛ یکی نامه های مرا دزدیده یا نمی دانم کجا چند تایی را باد برده؟ که اگر باد برده بود به تو می رساند حکماً. بادها محرمند. من از نسیم می ترسم. خنیاگر و پتیاره است. یکی نامه هایم را دور…

طراحی و توسعه توسط رضوان