برچسب گذاشته شده با : "دادگاه متهمان فساد مالي"

دزدی یک دلار از میلیونها نفر بزرگتر از دزدی میلیونها دلار از یک نفر است

دزدی یک دلار از میلیونها نفر بزرگتر از دزدی میلیونها دلار از یک نفر است آهو دشتي: یک ضرب المثل آمریکایی است که می گويد: دزدی حتی یک دلار از میلیونها نفر بسیار بزرگتر از دزدی میلیونها دلار از یک نفر است. معمولا در روند رسیدگی به شکایات در دادگاه…

طراحی و توسعه توسط رضوان