برچسب گذاشته شده با : "دانشگاه علامه طباطبايي"

دكتر محمد شيخي؛ از دبستان دهخداي لار تا معاونت دانشكده علامه طباطبايي

دكتر محمد شيخي اولين فردي است كه با روي گشاده درخواست ما را پذيرفت. وي معاون پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي تهران است كه چند روز نخست تعطيلات نوروز امسال را در زادگاه خود يعني لار حضور داشت. هرچند فرصت ديدار و گفت و گوي حضوري با اين چهره باسابقه دانشگاهي كشور برايمان ميسر نشد اما با دقت زياد و در زماني بسيار كوتاه سرگذشت خود را برايمان نوشت و غير از آن به تعدادي از پرسش هاي ديگر ما نيز پاسخ داد.

طراحی و توسعه توسط رضوان