برچسب گذاشته شده با : "دانش اموزان ژاپني"

در يك روز بازديد از مدرسه اي در «ژاپن» چه ديدم؟

در يك روز بازديد از مدرسه اي در «ژاپن» چه ديدم؟ حامدپور:‌ یکی از همکارانم تعریف می کرد که کارشناسان تربیتی ژاپن اظهار می دارند: «ما در جنگ جهانی دوم همه چیز خود را از دست دادیم اما معلم داشتیم» و «ما خانه هایمان را کوچک و مدرسه ها یمان…

طراحی و توسعه توسط رضوان