برچسب گذاشته شده با : "در حاشيه جشنواره تئاتر"

پرده آخر: سکوت مبهم!

درحاشيه جشنواره «شب هاي تئاتر لارستان» پرده آخر: سکوت مبهم! طاهره آرين: چند شب پیش خوابِ خوبی دیدم! همه اینجا بودن، مرده و زنده، از آن قدیم قدیمی ها تا آنهایی که رفتن یاد بگیرند و برگردن تا جوان های با ذوق امروزی، همه بودن. صدای قهقه هایشان تمرین ها…

طراحی و توسعه توسط رضوان