برچسب گذاشته شده با : "در حاشيه مطلب «فقدان رقص…»"

در مذمت يكسان سازي همه چيز!

درباره حواشي اطراف مطلب «فقدان رقص…» در مذمت يكسان سازي همه چيز! آفتاب لارستان: يادداشت كوتاه حاضر را يكي ديگر از مخاطبان اين سايت بدون امضا و در حال و هواي مطالب گذشته بخش «مطلب شما» نوشته است كه در ادامه با اندكي ويرايش مي آيد: *** بعضی از دوستان…

طراحی و توسعه توسط رضوان