برچسب گذاشته شده با : "دكتر احمدي"

عكس نوشت/ استاندار فارس؛ ۱۰ سال پيش

استاندار فارس؛ ۱۰ سال پيش عکس هایی که مشاهده می کنید حضور دکتر احمدی در مقام معاونت سیاسی اجتماعی استانداری فارس در ایام صدارت دکتر انصاری لاری را نشان می دهد. این تصاویر ده سال پیش و در سال ۱۳۸۲ در سفر استاندار فارس به لارستان تهیه شده است. عکس…

تدبيري براي «عسرت» گذشته و اميد به «عشرت» آينده

دليل اينهمه استقبال از حضور استاندار فارس در لارستان چه مي تواند باشد؟ مهمتر اينكه چرا طي ۸ سال گذشته مردم لارستان به استانداران يا استانداران به مردم لارستان بي توجه بودند؟

طراحی و توسعه توسط رضوان