برچسب گذاشته شده با : "دكتر جعفرپور"

ماه هاي مشمول تعرفه برق گرمسيريِ درجه يك به ۵ ماه رسيد

براي مردم لارستان، خنج و گراش ماه هاي مشمول تعرفه برق گرمسيريِ درجه يك به ۵ ماه رسيد دفتر نماينده مردم لارستان، خنج و گراش با ارسال نامه اي به رسانه هاي حوزه انتخابيه خبر از ارتقاي ماههاي مشمول تعرفه گرمسيري درجه يك از سه ماه به پنج ماه در…

تدبيري براي «عسرت» گذشته و اميد به «عشرت» آينده

دليل اينهمه استقبال از حضور استاندار فارس در لارستان چه مي تواند باشد؟ مهمتر اينكه چرا طي ۸ سال گذشته مردم لارستان به استانداران يا استانداران به مردم لارستان بي توجه بودند؟

طراحی و توسعه توسط رضوان