برچسب گذاشته شده با : "دكتر سيد منصور كشفي"

حضور غافلگير كننده «سيد منصور كشفي»، شبِ معمولي انجمن را متفاوت كرد

حاضرین اما پیش از آنکه لب به نقد و تحلیل بگشایند درهای اتاق شعر گشوده شد تا دكتر «سید منصور کشفی»، نماينده مردم لارستان در مجلس ششم به معیت رضا مذاهبی به جمع بپیوندند.

طراحی و توسعه توسط رضوان