برچسب گذاشته شده با : "دكتر چمران"

شهرداري لطيفي مقام برتر يك همايش ملي را كسب كرد/ گفت و گوي صريح رئيس شوراي شهر لطيفي با دكتر چمران

شهرداري لطيفي مقام برتر يك همايش ملي را كسب كرد/ گفت و گوي صريح رئيس شوراي شهر لطيفي با دكتر چمران روابط عمومي شوراي شهر لطيفي: شهرداري لطيفي و شاهرود مقام هاي برتر شهرهاي زير٢٠٠هزار نفر جمعيت كشور را در همايش شهر هوشمند و فرصتهاي سرمايه گذاري به خود اختصاص…

طراحی و توسعه توسط رضوان