برچسب گذاشته شده با : "دو شعر متفاوت از فيروزه خرم بخت"

شعری متفاوت از «فيروزه خرم بخت»+ صداي شاعر

شعری متفاوت از «فيروزه خرم بخت»+ صداي شاعر   اثر پروانه اي اثري شبيهِ به پروانه اي همه بودِ مرا در ميان گرفت سكونت درياي درد مرا به خيزشِ در ناگهان گرفت نشسته دو زانو به سينه ام چو بختك كارآزموده اي گرفته مسير هواي كسي كه حنجره در خفقان…

طراحی و توسعه توسط رضوان