برچسب گذاشته شده با : "دينداري با لبخند نمكين"

دينداري با لبخند نمكين

سوگنامه آقاي لارستان (۷) دينداري با لبخند نمكين حميد منشي: نوشتن درباره متفكر و عارفي بزرگ همچون آيت ا.. سيد عبدالعلي آيت اللهي به چند دليل براي كسي همچون نگارنده سخت است؛ اول اينكه نگارنده از ايشان چيز زيادي نمي داند! نه اينكه ندانم كجا به دنيا آمده، خاندان مطهرش…

طراحی و توسعه توسط رضوان