برچسب گذاشته شده با : "رئيس اتاق بازرگاني هرمزگان"

رئيسِ «اوزي» اتاق بازرگاني هرمزگان از تعلقاتش به زادگاه خود مي گويد

رئيسِ «اوزي» اتاق بازرگاني هرمزگان از تعلقاتش به زادگاه خود مي گويد هادي صديقي/ پیام اوز: در نخستين گفت و گو از سلسله گفت و گوهايي که با اوزي هاي خارج از اوز انجام مي دهيم ، پاي صحبت هاي دکتر محمدامين صباغي زاده رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي…

طراحی و توسعه توسط رضوان