برچسب گذاشته شده با : "رسانه هاي لراستان"

تعداد نشريات لارستان به عدد «۹» رسيد/ سه نشريه ديگر در راه است

با اخذ مجوز نشريه «قدمگاه» تعداد نشريات شهرستان لارستان به عدد هفت رسيد.

طراحی و توسعه توسط رضوان