برچسب گذاشته شده با : "رسانه هاي محلي"

رسانه هاي محلي در ايران؛ خيلي دور، خيلي نزديك

رسانه هاي محلي در ايران؛ خيلي دور، خيلي نزديك عليرضا سعيد آبادي: بیست سال پیش به عرصه رسانه وارد شدم و پروانه انتشار یک نشریه محلی را از هیات نظارت بر مطبوعات گرفتم.بعدها به نویسندگی در رسانه رو آوردم.سال های اول دهه هشتاد ، در ستاد مرکزی وزارت آموزش و…

طراحی و توسعه توسط رضوان