برچسب گذاشته شده با : "رضضا داوري اردكاني"

دومین کتاب «حامد زارع» منتشر شد/ مجموعه گفت و گو با «رضا داوري اردكاني»

حامد زارع بي شك فعال ترين نويسنده و روزنامه نگار لارستاني ساكن تهران در اين سال هاست. سال گذشته همين ايام بود كه اولين كتاب وي با نام «مجموعه گفت و گو با سيد حسين نصر» توسط نشر ققنوس از زير چاپ درآمد

طراحی و توسعه توسط رضوان