برچسب گذاشته شده با : "رفعت حقيقي سرپرست ارشاد لار"

وزير ارشاد ابراز اميدواري كرد در اولين فرصت به لارستان بيايد

سيد علي اصغر رفعت حقيقي دبير اولين جشنواره منطقه اي نمايشنامه خواني لارستان گفت: طي گفت و گو و ديدار انجام شده دكتر جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اسفندماه به لارستان مي آيد.

طراحی و توسعه توسط رضوان