برچسب گذاشته شده با : "روزنامه بشارت نو"

دانلود شماره ۱۳ ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو»

دانلود شماره ۱۳ ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» سيزدهمين شماره ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» كه شماره ۹۹۷ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را از (اينجا) دانلود كنيد.

دانلود شماره دهم نشريه «بشارت نو»

دانلود شماره دهم نشريه «بشارت نو» دهمين شماره ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» كه شماره ۹۳۰ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را از (اينجا) دانلود كنيد.

دانلود شماره نهم نشريه «بشارت نو»

دانلود شماره نهم نشريه «بشارت نو» نهمين شماره ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» كه شماره ۸۹۹ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را از (اينجا) دانلود كنيد.  

شماره جديد «بشارت نو» منتشر شد

حاشيه هاي سفر اخير هيئت دولت به فارس به روي جلد اين شماره «بشارت نو» نيز كشيده شده و تيتر يك، سرمقاله و گزارش نشست خبري فرماندار پس از اين سفر را به خود اختصاص داده است.

دانلود شماره ۸ ويژه فارس روزنامه بشارت نو

دانلود شماره ۸ ويژه فارس روزنامه «بشارت نو» هشتمين شماره ويژه ي فارسِ روزنامه بين المللي «بشارت نو» كه شماره ۸۷۳ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را مي توانيد از (اينجا) دانلود كنيد.  

دانلود شماره ۷ ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو»

دانلود شماره ۷ ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» هفتمين شماره ويژه ي فارسِ روزنامه بين المللي «بشارت نو» كه شماره ۸۴۱ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را مي توانيد از (اينجا) دانلود كنيد.  

شماره جديد «بشارت نو» منتشر شد

هفتمين شماره ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» منتشر شد. «استقبال از استاندار با چاشني گلايه» خبر و تيتر اصلي اين شماره است كه به حضور چند روز گذشته استاندار فارس در لارستان و افتتاح چند پروژه غالبا خيرساز اشاره دارد.

دانلود شماره ۶ ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو»

دانلود شماره ۶ ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» ششمين شماره ويژه ي فارسِ روزنامه بين المللي «بشارت نو» كه شماره ۸۲۷ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را مي توانيد از (اينجا) دانلود كنيد.    

شماره جديد «بشارت نو» منتشر شد

اگر مي خواهيد از سير تا پياز شركت سيمان لارستان را بدانيد پيشنهاد مي كنيم شماره جديد نشريه «بشارت نو» را بخوانيد. عليرضا ميرسپاسي مديرعامل شركت سيمان لارستان طي يك گفت و گوي تفصيلي به تمام پرسش هاي اين نشريه پاسخ داده است.

دانلود شماره سوم ويژه فارس روزنامه «بشارت نو»

دانلود شماره سوم ويژه فارس روزنامه «بشارت نو» سومين شماره ويژه فارس روزنامه بين المللي «بشارت نو» كه شماره ۷۶۵ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعات رفت. نسخه پي دي اف اين شماره را مي توانيد از (اينجا) دانلود كنيد.

طراحی و توسعه توسط رضوان