برچسب گذاشته شده با : "روز جهاني سالمند"

شنیدنی که دیدن دارد…

مرضيه شمس: بیشتر مواقع فقط فکر می کنیم، به چیزهایی که اگر بود شاید حتی تحمل فکر کردنش را هم نداشتیم، خدا چه نعمت بزرگی نصیبمان کرده که خیلی چیزها فقط با فکر کردن درون ما حل می شود.

طراحی و توسعه توسط رضوان