برچسب گذاشته شده با : "روز شورا"

سرمایه گذاری، زمینه ساز توسعه اقتصادی روستاهاست

فرماندار خنج در جمع دهياران و اعضاي شوراهاي روستايي: سرمایه گذاری، زمینه ساز توسعه اقتصادی روستاهاست روابط عمومی فرمانداری خنج: فرماندار خنج در جلسه روز شوراها، ضمن گرامی داشت روز شوراها و با تأکید بر تسهیل حضور سرمایه گذاران و انجام سرمایه گذاری، این امر را از جمله عوامل زمینه…

طراحی و توسعه توسط رضوان