برچسب گذاشته شده با : "روستاي گاوبست"

گزارش تصويري/ زندگي بدوي مردم «گاوبست» در هزاره سوم!

تصور كنيد يك روز را بخواهيد بدون موبايل، تلفن، برق و آب بگذرانيد. اين كار چقدر برايتان دشوار است؟! حالا تصور كنيد در هزاره سوم و بيخ گوش ما مردماني كل ايام خود را بدون اين امكانات مي گذرانند.

طراحی و توسعه توسط رضوان