برچسب گذاشته شده با : "زهرا جوادي"

هفت پادشاه

هفت پادشاه به مناسبت روز معلم زهرا جوادي:‌ در خانه های پارچه ایمان هفت پادشاه را در خواب می دیدیم که با دیدن نغمه ی بوی ماه مدرسه راهی ادبستان شدیم. صبوح کودکیمان سر می رفت و مدام می ریخت در جام صبر و تحملت، جهان رویاهامان جان گرفت و با…

طراحی و توسعه توسط رضوان