برچسب گذاشته شده با : "سال 93 در لارستان"

شما نظر بدهيد/ سال ۱۳۹۳ براي لارستان، خنج و گراش چه سالي بود؟

به نظر شما سال ۱۳۹۳ در منطقه لارستان، خنج و گراش و در حوزه هاي مختلف صنعتي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و… سال رو به جلويي بود يا خير؟ آيا اين سال براي حوزه لارستان، خنج و گراش سال كاميابي و گشايش بود يا ناكامي و سختي؟ لطفا تحليل هاي خود را به صورت كوتاه و ترجيحا با مصداق و نمونه درج نماييد.

طراحی و توسعه توسط رضوان