برچسب گذاشته شده با : "سايت خيريه همت"

به دختربچه اي كه بيش از ۴ سال درد مي كشد كمك كنيم

به دختربچه اي كه بيش از ۴ سال درد مي كشد كمك كنيم سايت «خيريه همت» كه پايگاه تاييد شده و معتبر جذب كمك هاي مردمي براي امور خيريه است فراخواني براي كمك به «نازنين زهرا» ي ۵ ساله داده كه بيش از ۴ سال از بيماري خود رنج مي…

طراحی و توسعه توسط رضوان