برچسب گذاشته شده با : "ستاد استهلال"

عيدِ فطرِ امسال، قطعا «چهارشنبه» است

مجتبي منتظري، عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبري در لارستان طي پيامي كه براي رسانه هاي منطقه ارسال كرده تاكيد كرده است امسال بدون شك عيد سعيد فطر در روز چهارشنبه خواهد بود.

طراحی و توسعه توسط رضوان