برچسب گذاشته شده با : "سفر به جويم"

با نگين سبز لارستان و مردان تاريخ ساز آن

با نگين سبز لارستان و مردان تاريخ ساز آن منيره جهان بين/ صحبت: آخرین جمعه از اردیبهشت را بر واگنی از مهر و دوستی سوارشده ایم تا بار دیگر خاطره ای به یادماندنی بیافرینیم. این بار منزلگاهمان خطه ی سبز لارستان است، دشتهای سبز و آسمان نیلگون، درخت های سر…

طراحی و توسعه توسط رضوان