برچسب گذاشته شده با : "سفر جعفرپور به درز و سايبان"

دستاورد سفر نماينده به «درز و سايبان» چه بود؟

دستاورد سفر نماينده به درز و سايبان چه بود؟ نماينده مردم لارستان، خنج و گراش ۲۲ آبان ۹۳ به بخش محروم درز و سايبان سفر كرد. دفتر نماينده مجلس در نامه اي كه براي رسانه هاي منطقه فرستاده به دستاوردهاي اين سفر اشاره كرده است. متن نامه مذكور در ادامه…

طراحی و توسعه توسط رضوان