برچسب گذاشته شده با : "سيدعلي اصغر رفعت حقيقي"

«رفعت حقيقي» سرپرست ارشاد لارستان شد

سرانجام پس از گمانه زني هاي زياد «آيدا هاشمي» سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي لارستان جاي خود را به «سيد علي اصغر رفعت حقيقي» داد.

طراحی و توسعه توسط رضوان