برچسب گذاشته شده با : "سيدعلي هاشميان"

مجروح ترین قلب جهان قلب حسین است + شعر و صوت

در اين بخش مي توانيد شعر و نوحه اجرا شده روز عاشورا در مراسم عزاداري حسينيه حاج تقي لار را بخوانيد و بشنويد:

چه وداعی بشود آه خداحافظی ام+ شعر و صوت

در اين بخش مي توانيد شعر و نوحه اجرا شده در شب دهم محرم در مراسم عزاداري حسينيه حاج تقي لار را بخوانيد و بشنويد:

عباس، تنهايم مرو + شعر و صوت

در اين بخش مي توانيد شعر و نوحه اجرا شده در شب نهم محرم در مراسم عزاداري حسينيه حاج تقي لار را بخوانيد و بشنويد:

چون عمر گل سرخ تمام است، تمام است+ شعر و صوت

در اين بخش مي توانيد شعر و نوحه اجرا شده در شب هشتم محرم در مراسم عزاداري حسينيه حاج تقي لار را بخوانيد و بشنويد:

رقص كُنان رقص كنان، اي گل ناز مي روي+ شعر و صوت

در اين بخش مي توانيد شعر و نوحه اجرا شده در شب هفتم محرم در مراسم عزاداري حسينيه حاج تقي لار را بخوانيد و بشنويد:

دم به دم بر همه دم بر گل رخسار محمد صلوات+ صوت و شعر

در اين بخش مي توانيد شعر و نوحه اجرا شده در شب ششم محرم در مراسم عزاداري حسينيه حاج تقي لار را بخوانيد و بشنويد:

نیست سرو نازی، کوفه شهر بید است+ شعر و صوت

در اين بخش مي توانيد شعر و نوحه اجرا شده در شب پنجم محرم در مراسم عزاداري حسينيه حاج تقي لار را بخوانيد و بشنويد:

با مژه تيرم بزن يا كه شمشيرم بزن+شعر و صوت

در اين بخش مي توانيد شعر و نوحه اجرا شده در شب چهارم محرم در مراسم عزاداري حسينيه حاج تقي لار را بخوانيد و بشنويد:

به هركجا كه توباشي نشان آزادي است+ شعر و صوت

شب سوم محرم در حسينيه حاج تقي لار/ نوحه: سيدعلي هاشميان؛ شعر: خليل روئينا به هركجا كه توباشي نشان آزادي است+ شعر و صوت در اين بخش مي توانيد شعر و نوحه اجرا شده در دومين شب از مراسم عزاداري حسينيه حاج تقي لار را بخوانيد و بشنويد: [دانلود]   رسي…

سلام من به خوني كه روي پيكرم ريخت+ صوت و شعر

در اين بخش مي توانيد شعر و نوحه شب دوم ماه محرم امسال را بخوانيد و بشنويد:

طراحی و توسعه توسط رضوان