برچسب گذاشته شده با : "سيد علي اكبر موسوي"

مرحوم آقا هميشه معتقد بودند اشتباهات مردم كمتر از خواص جامعه است

ما در اين نظام اركان دولتي زياد داريم اما با مردم بودن و خود را جزئي از مردم ديدن و به مردم احترام گذاشتن، صفت بارز مرحوم آقا بود كه در وجود خيلي هاي ديگر نيست.

دو سال بی دوست

آن مرحوم عارفی بود که پس از عبور از کربوه های عالم طبع و تمکن و بقاء در جوار حضرت حق، مطلق اندیشان محصور در تنگناهای اصطلاحات را از تحقیر دیگران برحذر می داشت و فتنه های دکان سازان و مرید پردازان را برملا می ساخت و با داشتن مراحل عالیه علمی و عملی از آنچنان فروتنی و خضوع و خشوع برخوردار بود که حضور در مجلس او آرزوی دیرینه همه مشتاقان و علاقمندان بود.

عكس نوشت/ ديدارهاي وحدت بخش امام جمعه لار ادامه دارد

مي گويند سالي كه نكوست از بهارش پيداست! اگر اين مَثَل را باور داشته باشيم گويي بهار امسال لارستان با ديدارهاي وحدت بخش و همسويي حداقل ظاهري جريانات مختلف فكري و سياسي آغاز شده است.

طراحی و توسعه توسط رضوان