برچسب گذاشته شده با : "سيد علي مومن"

با بهشت «سيد علي»

 تقديم به «سيدعلي مومن» سردار هنر متعهد لارستان با بهشت «سيد علي» بهزاد قناعت پيشه: هنوز به دبيرستان نرفته بودم كه نگاهم در نگاهش گره خورد. جانباز شده بود. من در زمره گروهي از دانش آموزان بودم كه از مدرسه راهنمايي توحيد (شهيد فراست كنوني) براي عيادت عازم بيمارستان امام…

طراحی و توسعه توسط رضوان